Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website Aanbod Veiligheidscontent.

Aanbod Veiligheidscontent wordt gefaciliteerd door:

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIPV)

Postbus 7010
6801 HA Arnhem
T: 026 355 24 00
E: elo.aanbod@nipv.nl

Door van Aanbod Veiligheidscontent gebruik te maken, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden. Voor het ontvangen van een exemplaar van deze voorwaarden kun je per e-mail contact opnemen via elo.aanbod@nipv.nl.

Gebruik van Aanbod Veiligheidscontent
De daartoe geautoriseerde medewerkers van een Veiligheidsregio (hierna: "Eindgebruiker(s)") verkrijgen persoonsgebonden inloggegevens om bestellingen te plaatsen. Eindgebruikers kunnen door middel van deze inloggegevens toegang verkrijgen tot de bestelde producten in de ELO.

ELO
De via Aanbod Veiligheidscontent aangeboden e-learning modules worden ontsloten in de ELO, de online leeromgeving van en voor de Veiligheidsregio's. De Veiligheidsregio's en het NIPV zetten de ELO in voor zowel vakbekwaam worden als vakbekwaam blijven, waarbij het NIPV de ELO faciliteert en op landelijk niveau beheert. Om toegang te krijgen tot de aangeboden modules, is een ELO-account vereist.  

Beschikbaarheid
Door in te loggen op Aanbod Veiligheidscontent verkrijgt Eindgebruiker toegang tot het aanbod van e-learning modules. De in Aanbod Veiligheidscontent aangeboden e-learning modules zijn uitsluitend verkrijgbaar voor (medewerkers van) Veiligheidsregio's, het NIPV en hun directe samenwerkingspartners.

Beveiliging 
Het is niet toegestaan om de persoonsgebonden inloggegevens aan een ander dan aan bestemde Eindgebruiker te verstrekken. Zowel medewerkers van het NIPV als Eindgebruikers (waaronder mede begrepen ontwikkelaars die producten op Aanbod Veiligheidscontent aanbieden) zijn verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om verstrekking aan derden, verlies en/of diefstal van de persoonsgebonden inloggegevens te voorkomen. Bij vertrekking aan derden, verlies en/of diefstal van de persoonsgebonden inloggegevens is de Veiligheidsregio verplicht zo spoedig mogelijk contact op te nemen het NIPV via bovengenoemde contactgegevens.

Aansprakelijkheid
Het NIPV is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het ongeautoriseerde gebruik van de persoonsgebonden inloggegevens door een derde. Aanvraag- en/of bestelhandelingen van een derde door ongeautoriseerd gebruik van de persoonsgebonden inloggegevens worden geacht te zijn uitgevoerd door betreffende Eindgebruiker, tenzij redelijkerwijs anders wordt bepaald door het NIPV.

Persoonsgegevens
Aanbod Veiligheidscontent verwerkt persoonsgegevens van Eindgebruiker om persoonsgebonden inloggegevens te genereren en aanvragen en/of bestellingen te verwerken. Dit betreft de voor- en achternaam en het e-mailadres van Eindgebruiker, de Veiligheidsregio waarbinnen Eindgebruiker werkzaam is en de functie van Eindgebruiker (indien van toepassing). Reeds bestaande persoonsgebonden inloggegevens zijn vanuit de ELO gegenereerd en vallen onder beheer en verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio's. Persoonsgegevens van Eindgebruiker worden niet aan derden doorgegeven. Het NIPV en de Veiligheidsregio's nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de persoonsgegevens van de eindgebruiker te optimaliseren.

Eindgebruiker heeft het recht inzage, correctie en/of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens te verzoeken. Een verzoek kan worden ingediend door contact op te nemen met de afdeling Vakbekwaamheid van de Veiligheidsregio waarin Eindgebruiker werkzaam is, of anders via elo.aanbod@nipv.nl.


Cookies
Aanbod Veiligheidscontent maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schrijf of in het geheugen van de computer en/of een ander apparaat van Eindgebruiker. De website plaatst de volgende cookies (en overige informatie die onder artikel 11.7a Tw valt):

  • First-party cookies om de profielen van Eindgebruikers te identificeren, de gebruikersvoorkeuren op te slaan (taal, prijzen tonen incl./excl. BTW, etc.) en voor de algemene werking van de website;
  • Third-party cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van Aanbod Veiligheidscontent en voor statistische doeleinden;

Daarnaast worden session logs (inclusief IP-adres) bijgehouden om problemen van Eindgebruikers te kunnen oplossen. Sessie informatie, bedoeld om de inhoud van bestellingen te onthouden, is na het afsluiten van de browser niet meer beschikbaar.

Wanneer, door middel van cookies, de registratie van IP-adressen of anderszins, informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met Eindgebruiker of voor een specifiek door Eindgebruiker gevraagde dienst, wordt Eindgebruiker vooraf geïnformeerd en wordt toestemming gevraagd. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van Aanbod Veiligheidscontent zonder cookies en/of andere tekstbestanden niet goed functioneren.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Aanbod Veiligheidscontent, waaronder auteursrechten en merkenrechten, behoren toe aan het NIPV en/of de Veiligheidsregio's. Het is niet toegestaan om de inhoud van Aanbod Veiligheidscontent, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en film, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, behoudens voor zover toegestaan bij wet.

Versie 1.5 / 15-08-2022