• IBKI

  Het Innovam Branche Kwalificatie Instituut (IBKI) ontwikkelt theorie- en praktijkexamens voor de mobiliteitsbranche en voert deze uit. Jaarlijks leggen ruim 50.000 kandidaten examen af bij IBKI. IBKI is een handelsnaam van de stichting VAM (Innovam) en functioneert onafhankelijk als het gaat om de ontwikkeling en uitvoering examens.

  1 product
 • LEC Industriële Veiligheid

  Het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV) ondersteunt de 25 veiligheidsregio's bij de uitvoering van taken op het gebied van industriële veiligheid. Als kennis- en expertisecentrum heeft het LEC IV een faciliterende rol binnen het Netwerk Industriële Veiligheid. Het LEC Industriële Veiligheid is een samenwerkingsverband van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Voor meer informatie zie www.leciv.nl of mail naar: leciv@vr-rr.nl

  1 product
 • NIPV

  Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) is het publiek kennisinstituut dat veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. NIPV fungeert als een centre of expertise als het gaat om hoogwaardige kennis van crisisbeheersing en brandweerzorg. Zo draagt NIPV bij aan een veiliger en veerkrachtiger Nederland. De hier aangeboden e-learningproducten ondersteunen de veiligheidsprofessionals bij het uitvoeren van hun taken.

  (2)
  9 producten