Beschrijving

Sinds 2015 hebben bestuurders van voorrangsvoertuigen toestemmming om op de openbare weg, wanneer zij in opdracht van een hulpverleningsdienst rijonderricht in het besturen van een voorrangsvoertuig krijgen of geven, blauw zwaailicht en sirene te voeren voor trainingsdoeleinden. Daarbij moet de rijinstructeur gecertificeerd zijn volgens het multidisciplinair vastgestelde competentieprofiel, voor het oefenen met optische en geluidssignalen op de openbare weg. Dit is uitgewerkt in de OGS+ certificering.  

 

Het OGS+ certificaat is vijf jaar geldig, waarna de rijinstructeur opnieuw examen moet doen. De hercertificering bestaat uit een praktijkexamen. Het afronden van deze e-module "Bijscholing Rijinstructeurs OGS+" is voorwaardelijk om het praktijkexamen te mogen doen. 

Specificaties

Doelgroep Deze module is bedoeld voor rijinstructeurs die de geldigheid van hun OGS+ certificaat moeten verlengen.
Aanmelden Rijinstructeurs kunnen zich melden bij IBKI voor het volgen van de e-module en het praktijkexamen.
Website https://www.ibki.nl

Gebruikerslicentie

Licentieduur

90 dagen na activatie

Aanvullende voorwaarden

We gebruiken je NAW-gegevens uitsluitend voor onze facturatie van je deelname aan deze e-module. Met de inschrijving voor deze e-module geef je het IFV toestemming om de gegevens voor dat doel te gebruiken. Zonder die gegevens kunnen wij geen factuur sturen en kun je helaas ook niet deelnemen aan de e-module. Alvast bedankt voor je medewerking.

Reviews

Dit product heeft nog geen reviews.
Log in om een review toe te voegen.

€ 200,00 excl. btw

Vul hier je NAW-gegevens in, zodat we je een factuur kunnen sturen.

Is dit bedoeld voor iemand anders dan jijzelf of voor meerdere personen? Dan ontvang je een activatiecode die je kunt doorgeven.
Of heb je een activatiecode?

IBKI

Het Innovam Branche Kwalificatie Instituut (IBKI) ontwikkelt theorie- en praktijkexamens voor de mobiliteitsbranche en voert deze uit. Jaarlijks leggen ruim 50.000 kandidaten examen af bij IBKI.

IBKI is een handelsnaam van de stichting VAM…

Contact

Aanbod Veiligheidscontent (NIPV)

NIPV

  Bericht sturen